Jour

Vänortsvägen

Fastighetsjour (Riksbyggen): 0771-860 860

Trygghets-/störningsjour (Securitas): 010-470 57 79

 

Klintvägen

Fastighetsjour (Riksbyggen): 0771-860 860

Trygghets-/störningsjour (Securitas): 010-470 57 79

 

Laboratorievägen (Campus):

Fastighetsjour (Securitas): 010-470 57 79

Trygghets-/störningsjour (Securitas): 010-470 57 79

 

 

Vid konstaterad störning av trygghets-/störningsjour, Securitas, debiteras lägenhetsinnehavaren utryckningskostnad samt administrativ avgift.