Allmänna utrymmen

Alla hyresgäster ansvarar tillsammans för de lokaler och utrymmen som finns i bostadsområdet. Därför är det bra med gemensamma regler:

 

Rökning
Det är inte tillåtet att röka i boendet eller i de gemensamma utrymmena, inte heller i trapphus eller korridorer.


Trapphus
Förvara inte saker i trapphuset. Tänk på brandfaran och att du genom att placera saker där hindrar utrymningsvägarna vid en eventuell brand i din bostad. När det händer olyckor eller om någon blir sjuk måste utryckningspersonal och ambulanspersonal snabbt komma fram.

För att undvika att obehöriga vistas i trapphusen så tänk på att inte ställa upp portar och dörrar. Stängda och låsta dörrar minskar risken för stöld och skadegörelse.


Cykelparkering
Placera inte din cykel framför entrén eller andra dörrar. Dessa skall hållas fria så att utryckningsfordon och räddningspersonal kommer fram.


Tvättstugor
Tvättstugan är en viktig plats för alla. Se därför till att hålla rent och snyggt. Städmaterial finns i respektive tvättstuga. Anmäl omgående till områdesansvarig om något inte fungerar. Vänligen respektera de tider som är bokade av andra och använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna.

  • Torka av golv, maskiner och bänkar när du är klar. Rengör torktumlarens luddfilter efter varje användning.
  • Följ de skötselanvisningar som gäller för maskiner, tumlare och annan utrustning.
  • Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel.

 

Några regler för dig med husdjur
Ett husdjur kan vara en kär familjemedlem. Men en del personer är allergiska mot husdjur, eller till och med rädda för dem. Detta måste du som djurägare ta hänsyn till.
OBS! Husdjur är inte tillåtet i möblerade lägenheter.

  • Släpp inte ut djur utan tillsyn.
  • Håll alltid hundar kopplade inom bostadsområdet.
  • Se till att hundar och katter inte förorenar på området.

 

Bastu
Du bokar bastun på bokningslista uppsatt i anslutning till bastun, eller via QT:s bokningssystem där detta finns. Användaren städar bastun efter varje användningstillfälle. För allas trivsel, kom ihåg att lämna bastun i samma skick som du själv vill finna den i.


Städning
Städning i trapphus utförs av städfirma.