Kundens förstahandsval för att bygga, bo och leva

Lindbäcks är ett familjeföretag från Piteå i Norrbotten. Med en stark drivkraft för innovation utvecklar vi miljövänligt och resurssnålt byggande av flerbostadshus i trä – allt för att skapa slagkraftiga och hållbara boenden som motsvarar morgondagens behov. Vår vision är att "Vi ska tänka och agera långsiktigt mot visionen att bli kundens förstahandsval för att bygga, bo och leva."

 

Vi är Sveriges ledande företag inom rationellt byggande, med god kunskap i byggnation, produktionsprocesser och projektutveckling. Nu är det dags för oss att ta nästa steg. Med målet att bli Europas modernaste producent av flerbostadshus och kunna erbjuda framtidens boende investerar vi en helt ny produktionsanläggning, färdig i slutet av 2017. Den nya anläggningen, helt försörjd av solenergi och fjärrvärme, kommer att tredubbla vår produktionstakt av nyckelfärdiga flerbostadshus.

Precis som tidigare kommer vi på Lindbäcks att fortsätta bygga våra flerbostadshus med trästomme och utveckla vår innovativa produktionsprocess för en mer hållbar framtid. Dessutom fortsätter vi ha våra kunder i fokus genom att förbättra och anpassa våra produkter till attraktiva och sunda boenden.

På Lindbäcks är vi kända för att vara innovativa, och det stämmer – vi siktar aldrig annat än framåt.

Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks bygg AB