Forskning och innovation är en central del av Lindbäcks

Vi har en stark drivkraft för innovation och utveckling. Vi satsar därför mycket tid och resurser för att kunna fortsätta skapa sunda och attraktiva boenden med god kvalitet. Tre procent av vår omsättning årligen går till forskning och innovation som ska vara till direkt nytta för våra kunder.

Ett innovativt förhållningssätt har alltid kännetecknat utvecklingen av Lindbäcks och vi har kontinuerligt investerat i kunskap och lärorikt utbyte.

För oss är det viktigt att vi motsvarar högt ställda krav inom samtliga våra verksamhetsområden och med hjälp av forskning kan vi vidareutveckla våra metoder och arbetssätt. Luleå tekniska universitet är vår naturliga samarbetspartner inom detta område. Tillsammans har båda parter tagit en Sverigeledande position, något vi är mycket stolta över.

Vi bygger ideér för att vi vet att vi gör skillnad.