Fördelning av antal uppsägningar i Piteå klart

För en vecka sedan kunde vi berätta att det blir 100 anställda som varslats i Piteå. Idag har vi lämnat besked till de anställda i fabrik att det blir 80 personer från kollektivet som kommer att få besked om uppsägning.

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare är klar och under onsdagen den 26/10 kommer alla anställda som berörs i Piteå att meddelas om uppsägning. Stockholmskontorets förhandling har inte hunnit lika långt utan inleds inom kort.

– En tung vecka i Lindbäcks historia. Men tyvärr fortsätter marknadsläget att vara utmanande för oss. Många intresserade kunder väljer att avvakta och vi har inget annat val än att anpassa verksamheten efter verkligheten. Vi måste stå starka genom krisen för att sedan kunna växla upp när marknaden vänder, säger Mikael Brandt, VD Lindbäcks Bygg.

Tiden har varit en viktig fråga i förhandlingarna mellan fackliga representanter och arbetsgivare då samtliga varit överens om att det är viktigt att kunna ge besked inom rimlig tid. Den nya organisationen på tjänstemannasidan har också varit en viktig pusselbit för att kunna veta hur uppsägningar ska kunna ske och även där har samarbetet fungerat väl.

Den procentuella fördelningen mellan kollektiv och tjänstemän i totalt anställda före och efter varsel består, 65 respektive 35 procent. Efter uppsägningar kommer Lindbäcks att ha ca 430 anställda.

 

Ladda ner pressmeddelandet här