Möt våra medarbetare

Lindbäcks har drygt 250 engagerade och kompetenta medarbetare som tillsammans skapar ett framgångsrikt Lindbäcks och möjliggör företagets fortsatta utveckling. Här berättar Peter och Petra om hur de upplever att det är att jobba på Lindbäcks.

Peter Öberg

Jobbar som projektledare. Civilingenjör väg- och vattenbyggnad.
Anställd på Lindbäcks sedan 2012.

 

peter-oberg”Jag gjorde både praktik och exjobb på Lindbäcks och lockades av ett spännande företagskoncept, som hela tiden vidareutvecklas. Lindbäcks bygger hus på ett rationellt och innovativt sätt. Det gör att vi som jobbar här också måste komma på nya idéer och hitta hållbara lösningar. Variationen på arbetsuppgifter är stor och jag får jobba nära organisationens olika delar. Då Lindbäcks hanterar hela byggprocessen, kan jag enkelt följa projekten från ritning, in i fabriken, till det färdiga huset. Det gillar jag. Lindbäcks drivkraft och vilja framåt som företag, gör att också jag ständigt utvecklas”.


Petra Videstorm

Petra Videstorm, jobbar som konstruktör. Byggnadsingenjör.
petra-jonsson-frilagdAnställd på Lindbäcks sedan 2013.

”Som konstruktör på Lindbäcks har jag möjlighet att ta del av kunskap från alla enheter inom organisationen, vilket gör att resultatet av mitt arbete ständigt optimeras. Vårt gemensamma arbetssätt skapar en djup förståelse för hela byggprocessen och vi är alla delaktiga på flera nivåer. Ständig utveckling är en förutsättning för att ett företag ska bli framgångsrikt och på Lindbäcks finns gott om utvecklingsmöjligheter, både på ett individuellt och på ett övergripande plan”.