Uppsägning och utflyttning

All uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningen ska vara oss tillhanda den sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

Ring eller maila kontoret för att säga upp din lägenhet så skickar vi dig en uppsägningsblankett som du signerar med bankid. Alternativt så hittar du en uppsägningsblankett under ”Blanketter”. Den går sedan bra att mail in till kundtjanst@lindbacks.se.

 

När du flyttar från din lägenhet finns några saker att tänka på:

 

Utflyttning
Du skall lämna lägenheten senast klockan 12.00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag sker avflyttningen senast kl 12.00 första vardagen därefter. Lägenheten skall lämnas väl städad och rengjord.

 

Städning
Du som utflyttande hyresgäst har ansvar för att en ordentligt utförd städning är gjord efter avflyttning. Det finns flera städfirmor som utför flyttstädningar på beställning. Den inflyttande hyresgästen har rätt att flytta in i en välstädad lägenhet och skall kontakta oss om han eller hon finner sin nya lägenhet ostädad.

 

Besiktning
När du sagt upp din lägenhet ringer du din områdesansvarige i god tid för att boka in en tid för besiktning. Den avflyttande hyresgästen eller dennes ombud skall vara närvarande vid besiktningen.
Skador i lägenheten som inte anses vara normalt slitage, blir du ersättningsskyldig för. Om städningen inte godkänns av besiktningsmannen, blir du ersättningsskyldig för den kostnad Lindbäcks får för att anlita en städfirma. Efter avslutad besiktning återfinns besiktningsprotokollet på Mina sidor fram till avtalets slutdatum.

 

Nycklar
I samband med avflyttningen ska du lämna igen samtliga kvitterade nycklar och/eller garagedosa. Nycklarna lämnas till områdesansvarige i samband med besiktningen om denna är godkänd. Om inte nycklarna lämnas in i rätt tid eller om du tappat en nyckel blir du skyldig att betala kostnaden för detta.
Vid återlämning av kvitterade nycklar/garagedosa efter kontorstid har vi ett nyckelinkast på höger sida om entrédörren. Adress för återlämning av nycklar är Hammarvägen 21 i Öjebyn.

 

Flyttanmälan
I samband med din flytt ska du också göra en flyttanmälan. På skatteverket kan du läsa allt om hur du går till väga: www.skatteverket.se/flyttanmalan

 

El, TV, internet och hemförsäkring
Avsluta eller flytta eventuella abonnemang/avtal som du har haft för lägenheten.

 

Utflyttning Tallen – Parkeringstillstånd

Tänk på att marken runt fastigheten ägs av kommunen och för att parkera nära entrén vid inflyttning krävs en särskild dispens som utfärdas av kommunen. Ni söker denna dispens genom att fylla i ansökningsblanketten som ni hittar på www.pitea.se/trafikforeskrift alternativt mailar infotrafik@pitea.se. Ange i mailet orsak till dispensen, datum för dispensansökan, namn, adress och telefonnummer. Kostnad för denna dispens: 300 kr/påbörjad månad.