Europas modernaste producent av flerbostadshus

Vårt familjeföretag Lindbäcks med nära 100 års erfarenhet av bostadsbyggande har utvecklat en industriell produktionsprocess för flerbostadshus med bilindustrin som förebild. I slutet av 2017 öppnades portarna till satsningen av en helt ny toppmodern produktionsanläggning på Haraholmen i Piteå.

Hjärtat i vår verksamhet är att bygga industriellt och med trä från de norrländska skogarna. Vi utvecklar och bygger hållbara bostäder kostnadseffektivt med hög kvalitet tack vare vår långa erfarenhet i kombination med modern teknik.

Vår effektiva och innovativa produktionsmetod skapar bra förutsättningar för en god ekonomi, ger en högre säkerhet för våra anställda och sparar på materiella resurser genom minskat spill.

Varje år levererar och färdigställer vi cirka 2 000 nyckelfärdiga bostäder med målet att leverera 2500 lägenheter år 2021. Våra industriellt producerade volymer byggs med trä som stommaterial vilket underlättar hantering i fabriker, transporter och montering på byggarbetsplatsen. Valet av trä gör oss också kostnadseffektiva, men framförallt är det ett miljövänligt material som bidrar till en sund boendemiljö och minskar koldioxidutsläppet med upp till 50 % jämfört med betonghus.

Samtliga volymer är kompletta med bjälklag, väggar, innertak och fast inredning vid leverans från fabrik. De individuella volymernas storlek kan varieras, vilket gör att vi har stor flexibilitet när det gäller val av planlösningar. Vi sätter stort värde på ett nära samarbete med kunder, arkitekter och leverantörer.

Lindbäcks hela produktions­system är en process i fem steg där vi har kombinerat det bästa av industriell produktionsfilosofi med våra egna erfarenheter från snart 100 års byggande; projektutveckling, projektering och inköp, produktion i fabrik, produktion på byggarbetsplats samt överlämnande till kund – eftermarknad.

Vi bygger industriellt för att vi tror på boende för fler.