Hållbarhetsredovisning

Lindbäcks vill vara ett långsiktigt hållbart företag med ett samhällsengagemang. Vi ser det som en förutsättning för utveckling och goda affärer.

Läs vår hållbarhetsredovisning här:

Lindbäcks Hållbarhetsredovisning 2019