Uthyrningspolicy Lindbäcks Porsön AB

Erbjudande av bostäder bygger på att det är den bostadssökande själv som skall aktivt ta initiativ och sköta sökandet.

  • Du ska vara inskriven som student vid Luleå Tekniska Universitet med en studietakt på minst 15 hp/termin.
  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Antal personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
  • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen och denne skall vara folkbokförd i lägenheten.
  • Du ska ha en gällande hemförsäkring under hela din boendetid hos Lindbäcks Porsön AB.

Övrigt

  • Vi godkänner inga andra hands-uthyrningar under uppsägningstiden
  • När du tecknat nytt avtal för en lägenhet nollställs din kötid.
  • En sökande som sex gånger har fått ett erbjudande och aktivt tackat nej till detta, mister sin kötid. När man mist sin kötid får man ett nytt ködatum nästa gång man loggar in på sin sida.