Uppsägning och utflyttning

All uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningen ska vara oss tillhanda den 14e eller sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen. För de som har 10-månadershyra gäller två månaders uppsägningstid. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

Här hittar du uppsägningsblanketten. Skriv ut, fyll i, signera och maila till kundtjanst@lindbacks.se eller info@studentbostadsservice.se. Alternativt posta till:

Lindbäcks Porsön AB
Box 753
941 28 Piteå

Det går även bra att gå in till Studentbostadsservice och få hjälpa med att fylla i uppsägningsblanketten hos dem.

 

När du flyttar från din lägenhet finns några saker att tänka på:

 

Utflyttning
Du skall lämna lägenheten senast klockan 11.00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag sker avflyttningen senast kl 11.00 första vardagen därefter. Lägenheten skall lämnas tömd, väl städad och besiktad.

 

Städning
Du som utflyttande hyresgäst har ansvar för att en ordentligt utförd städning är gjord efter avflyttning. Den inflyttande hyresgästen har rätt att flytta in i en välstädad lägenhet och skall kontakta sin områdesansvarige om han eller hon finner sin nya lägenhet ej städad. Det finns flera städfirmor som utför flyttstädningar på beställning.

Städtips med checklista hittar ni här >> STÄDTIPS

 

Besiktning
När du sagt upp din lägenhet ringer du din områdesansvarige i god tid för att boka in en tid för besiktning. Den avflyttande hyresgästen eller dennes ombud skall vara närvarande vid besiktningen.

Skador i lägenheten som inte anses vara normalt slitage, blir du ersättningsskyldig för. Om städningen ej blir godkänd på besiktningen har du på dig till kl.11.00 dagen efter hyresavtalet upphör att gälla att åtgärda detta. Är städningen inte åtgärdad när ny hyresgäst flyttar in blir du ersättningsskyldig för den kostnad Lindbäcks får för att anlita en städfirma inklusive administrativ avgift på 200kr.

 

Nycklar
I samband med avflyttningen ska du lämna igen samtliga nycklar till lägenheten. Du lämnar även in de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar och/eller taggar till postbox, motorvärmare, förråd, tvättstuga och port. Nycklarna läggas i påsen som fås vid besiktningen och lämnas in till Studentbostadsservice senast kl.11.00 dagen efter hyresavtalet upphör att gälla. Om inte nycklarna lämnas in i rätt tid eller om du tappat en lägenhetsnyckel blir du skyldig att bekosta ett cylinderbyte. Har du tappat någon av de övriga nycklarna/tagg blir du ersättningsskyldig för detta.

 

Flyttanmälan
I samband med din flytt ska du också göra en flyttanmälan. På skatteverket kan du läsa allt om hur du går till väga: www.skatteverket.se/flyttanmalan