Boendeinformation - student

Jag har inte fått min hyresavi, vad beror det på? Hur gör jag för att få en parkeringsplats med motorvärmare? Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand? Här har vi samlat de vanligaste frågorna – svaren hittar du när du klickar på frågan.

Hittar du inte det du söker kontakta oss på kundtjanst@lindbacks.se eller på 0911-23 10 10 (telefontid 12.00-14.00)

Hur gör man för att söka bostad hos Lindbäcks Fastigheter?

Jag har inte fått min hyresavi, vad beror det på? Hur gör jag för att få en parkeringsplats med motorvärmare? Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand? Här har vi samlat de vanligaste frågorna – svaren hittar du när du klickar på frågan.

Hittar du inte det du söker kontakta oss på kundtjanst@lindbacks-se.ohmytest.se eller på 0911-23 10 10 (telefontid 12.00-14.00)

Jag har inte fått min hyresavi. Vad beror det på?

Vi skickar från och med december månad 2017 inte ut några pappersavier, inte heller avier via mejl. Från den 12 december 2017 kan du hämta din avi på ”Mina sidor”, se meddelandet på din novemberavi hur du gör för att logga in.

Du kan också anmäla dig till e-faktura på din internetbank så kommer avin direkt in till internetbanken.

Om du har autogiro skickar vi inte heller någon avi.

Jag skulle vilja ha en parkeringsplats med motorvärmare, hur gör jag då?

Maila oss så hör vi av oss om det finns något ledigt samt vilken plats du får. Vi skickar kontrakt och ett parkeringstillstånd med posten hem till dig.

Hur går det till vid uppsägning?

En uppsägning ska alltid ske skriftligt (via mail går bra) där det framgår vem du är, vart du bor och när du tänker att du ska vara utflyttad. Du har alltid tre månaders uppsägningstid från kommande månadsskifte. Om du vill flytta ut under uppsägningstiden kan du ange det också. Vi kan dock inte garantera att det går att lösa då det beror på när kommande hyresgäst kan flytta in. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period, kan du få hyra ut din lägenhet i andra hand om du ska arbeta eller studera på annan ort.

Vilka typer av elinstallationer får jag själv genomföra?

Du får själv byta lampor och lysrör, vägguttag, strömbrytare samt ansluta och byta ljusarmaturer i torra utrymmen. Anlita alltid en behörig elektriker vid övriga elinstallationer. Hemförsäkringen gäller inte om det börjar brinna på grund av en felaktig installation. Elutrustning som används utomhus, exempelvis balkongbelysning, måste vara godkänd för utomhusbruk. Eventuell infravärme måste vara fast installerad med strömbrytare.

När får jag tillträde till min nya lägenhet?

Du får tillträde till lägenheten från och med kl 13.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag är det inflyttning kl 13.00 första vardagen därefter.

Får man grilla på balkongen?

På grund av brandrisk är det förbjudet att grilla på balkongen.

Jag skulle vilja förändra min lägenhet, vad får jag göra själv?

Du har rätt att själv renovera lägenhetens yta på egen bekostnad. Men det är viktigt att det görs fackmannamässigt och att förändringen, gällande val av färger och mönster, håller sig inom ramarna för vad som anses rimligt. Om förändringen blir för extrem kan du bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skick när du flyttar.

Det är inte tillåtet att ändra lägenhetens planlösning, ta bort eller sätta upp en fast vägg eller göra öppningar i befintliga väggar. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor eller osäkerheter.

Får jag förvara något i trapphuset?

Enligt lagen om skydd mot olyckor får ingenting förvaras i trapphus eller på en loftgång. Föremål som exempelvis cyklar, barnvagnar eller rollatorer kan försvåra eller förhindra en utrymning om det börjar brinna.

Är det tillåtet att ha husdjur i lägenheten?

Nej, det är inte tillåtet att ha husdjur i ditt studentboende eller i de gemensamma utrymmena.