Arkitektmanual 2020

Lindbäcks byggsystem är ett konkurrenskraftigt system för punkthus och lamellhus i 2–8 våningar. Produktområdet är brett och kan möta många olika behov. Vi bygger studentlägenheter, hyresrätter, bostadsrätter, seniorboende, trygghetsboende, äldreboende och hotell.

SAMTLIGA VOLYMER ÄR kompletta med bjälklag, väggar, innertak och fast inredning vid leverans från fabrik. Byggsystemet baseras på industriellt producerade volymer och använder trä som stommaterial, det ger oss fördelar i fabrik, underlättar transport och är ett kostnadseffektivt och tillika miljövänligt byggmaterial.

Byggsystemet är framtaget med ledande forskare inom området och utvecklas och förfinas ständigt. Till vänster ser ni en figur på hur ett Lindbäckshus brukar vara uppbyggt.

LASTBÄRING
Principen är att last förs från bjälklagen ut till väggarna och sedan vertikalt ned till grunden. Eftersom volymelementen har en träregelstomme där koncentrerade laster är mindre fördelaktigt, är det en god strategi att sprida ut lasterna så mycket som möjligt. Det innebär t.ex. att tänka symmetriskt i plan och över höjd, att bitvis ha långa vägavsnitt som inte bryts av öppningar och fönster samt att undvika lösningar som kräver ensamstående pelare så långt det är möjligt.

STOMSTABILISERING
För att stabilisera en byggnad uppförd med volymelement används skivverkan. Höga byggnader kan få stora lyftkrafter lokalt och det är därför viktigt att man vid höga hus tänker på att variera volymriktning i normalplan (speciellt hörn) samt att man i så stor utsträckning som möjligt har väggavsnitt på minst 3000 mm som inte har några håltagningar.

För att tänkta stomstabiliserande väggar ska fungera, måste de vara oavbrutna genom hela byggnaden. Det tillhör inte ovanligheten att vi även stabiliserar i fasaden när vi bygger högt. Det kan därför vara klokt att redan i skissarbetet ha ett antal vertikala fasadzoner på ca 1 500 mm som går ner till betongen. Stomstabilisering kan vara väldigt kostnadsdrivande när man bygger