Industriell produktion – rationellt byggande

Vår industrialiserade och rationella byggprocess är utvecklad i ett nära samarbete med forskare och studenter på Luleå tekniska universitet. genom principerna inom LEAN Production – en filosofi om hur man på bästa sätt hanterar resurser.

I början av 90-talet inledde vi utvecklingen av det som idag gör oss till Sveriges ledande av industriellt producerade flerbostadshus. Idag tillverkar vi färdiga volymer där vi installerar allt från innertak, golv- och väggblock till inredning med dörrar, fönster, kök, helkaklade badrum, värme och vatten samt gör klart med elinstallationer och målning i vår fabrik. Vi transporterar och monterar därefter alla volymer på våra byggarbetsplatser som under tiden för vår produktion i fabrik färdigställts med mark- och grundarbeten samt taktillverkning. Montagetiden på bygget är väldigt kort eftersom volymer och tak är färdiga vid tiden för montering.  

Sedan 2009 bedriver vi ett offensivt förbättringsarbete i hela verksamheten enligt filosofin Lean. Vår produktionsmetod,  värderingar och principer samt ledarskap utgår från Lean och målet är att skapa större nytta för våra kunder.

Då vi bygger utifrån standardiserade arbetssätt är det lätt att tro att vi alltid bygger likadana typhus, men det är snarare tvärtom. Vi anpassar oss i stor utsträckning till våra kunders önskemål och arkitektoniska lösningar. Det enda vi inte tummar på är kvaliteten.

För att kunna fortsätta säkra våra leveranser och tredubbla vår produktionskapacitet till 2 500 lägenheter har vi investerat i Europas modernaste produktionsanläggning på Haraholmen i Piteå, den kan du läsa mer om här.

Vi bygger historia för att vi tror på framtiden.