Nu har vi invigt vår nya produktionsanläggning

19 december, på dagen tre år efter beslutet att investera för att öka vår kapacitet, invigde vi vår nya toppmoderna produktionsaläggning på Haraholmen. Tre års intensivt arbete som innehållit allt från planering, projektering, innovativa samarbeten, bygge, installationer till rekrytering av totalt ca 250 nya medarbetare. Bostadsminister Peter Eriksson som invigde anläggningen tillsammans med Stefan Lindbäck, framförde bland annat att han är övertygad om att satsningen kommer rätt i tiden, vi behöver fler kvalitativa flerbostadshus i trä till rimliga priser. Stort tack till alla, medarbetare, kunder, leverantörer och vänner i regionen som på olika sätt bidrog till den festliga dagen!


Korta fakta om Lindbäcks och den nya produktionsanläggningen:

 • Familjeföretaget bildades 1924 och leds idag av fjärde generationen Lindbäckare, Hans och Stefan Lindbäck.
 • Vi bygger industriellt byggda flerbostadshus i trä, där hållbarhet är en drivande del i utvecklingen.
 • Koncernen består av i huvudsak tre bolag; Lindbäcks fastigheter, Lindbäcks bygg och Lindbäcks boende.
 • Linda Rosén, VD Lindbäcks Group, Hans Lindbäck, VD Lindbäcks fastigheter, Lindbäcks Porsön, Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks bygg, Wilhelm Risberg, VD Lindbäcks boende
 • Huvudkontoret med funktioner inom försäljning, marknad, projektering, inköp, logistik, fabrik, eftermarknad finns i Öjebyn, Piteå.
 • Kontor finns även i Stockholm och Göteborg och numera även på Haraholmen i Piteå.
 • Vi har två produktionsanläggningar; en i Öjebyn och en på Haraholmen.
 • Haraholmens fabrik är ca 42000 kvm, Öjebyn är ca 30000 kvm.
 • Bägge fabrikerna kommer i full drift år 2021 att ha en produktionskapacitet på ca 2500 lägenheter per år.
 • Under ett år har vi haft tvåskift pga upplärning och ökad produktion/efterfrågan men går nu, vid produktionsstart i mitten av januari, över till dagskift i bägge anläggningarna.
 • Sedan hösten 2015 har vi anställt ca 250 nya medarbetare och har idag totalt 493 anställda.
 • Investeringen för den nya produktionsanläggningen är ca 500 mkr.
 • Anledningen till att vi påstår att den är Europas modernaste anläggning är att vi investerat i helt ny, i vissa fall automatiserad maskinutrustning, där vi till stor del tillsammans med våra leverantörer utvecklat helt nya innovativa lösningar för produktion av industriellt byggda flerbostadshus.
 • Produktionsanläggningen på Haraholmen försörjs helt av Sveriges största takmonterade solcellsanläggning på 9000 kvm samt fjärrvärme från vår granne SunPine.
 • Vi har som mål att vi ska ha 50/50 män och kvinnor, ett mål som vi har en bit kvar att nå men där vi gjort framsteg jämfört med tidigare. Idag är vi 14 % kvinnor på företaget.
 • Vår utveckling har skett i nära samarbete med Luleå tekniska universitet.
 • Ett av målen med vår utveckling av industriell produktion är att vi ska kunna bli mer kostnadseffektiva och kunna erbjuda marknaden bra boende med hög kvalitet men till rimliga kostnader.