Europas modernaste producent av flerbostadshus

Vårt familjeföretag Lindbäcks med nära 100 års erfarenhet av bostadsbyggande har utvecklat en industriell produktionsprocess för flerbostadshus med bilindustrin som förebild. I slutet av 2017 öppnades portarna till satsningen av en helt ny toppmodern produktionsanläggning på Haraholmen i Piteå.

Hjärtat i vår verksamhet är att bygga industriellt och med trä från de norrländska skogarna. Tack vare modern teknik och LEAN Production utvecklar vi bostäder snabbt, säkert och prisvärt i vår nya produktionsanläggning.

Vår effektiva och innovativa produktionsmetod skapar bra förutsättningar för en god ekonomi, ger en högre säkerhet för våra anställda och sparar på materiella resurser genom minskat spill.

Varje vecka levererar och färdigställer vi cirka 2 000 kvadratmeter nyckelfärdiga bostäder, målet är att leverera 2500 lägenheter år 2021. Våra industriellt producerade volymer byggs med trä som stommaterial, eftersom det ger oss fördelar under hantering i fabrikerna och underlättar transporter och montering av volymer på byggarbetsplatsen. Valet av trä gör oss också kostnadseffektiva, och det är dessutom ett miljövänligt material som bidrar till en sund boendemiljö och reducerar koldioxidutsläpp.

Samtliga volymer är kompletta med bjälklag, väggar, innertak och fast inredning vid leverans från fabrik. De individuella volymernas storlek kan varieras, vilket gör att vi har stor flexibilitet när det gäller val av planlösningar.

Lindbäcks hela produktions­system är en process i fem steg där vi har kombinerat det bästa av industriell produktionsfilosofi med våra egna erfarenheter från snart 100 års byggande.

Vi bygger industriellt för att vi tror på boende för fler.