Uppsägning och utflyttning

All uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningen ska vara oss tillhanda den sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

När du flyttar ifrån din lägenhet finns några saker att tänka på:

Utflyttning
Du skall lämna lägenheten senast klockan 12.00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag sker avflyttningen senast kl 12.00 första vardagen därefter. Lägenheten skall lämnas väl städad och rengjord.

 

Städning
Du som utflyttande hyresgäst har ansvar för att en ordentligt utförd städning är gjord efter avflyttning. Den inflyttande hyresgästen har rätt att flytta in i en välstädad lägenhet och skall kontakta oss om han eller hon finner sin nya lägenhet ostädad. Det finns flera städfirmor som utför flyttstädningar på beställning.

 

Besiktning
När du sagt upp din lägenhet ringer du vår områdesansvarig i god tid för att boka in en tid för besiktning. Den avflyttande hyresgästen eller dennes ombud skall vara närvarande vid besiktningen.

Skador i lägenheten som inte anses vara normalt slitage, blir du ersättningsskyldig för. Om städningen inte godkänns av besiktningsmannen, blir du ersättningsskyldig för den kostnad Lindbäcks får för att anlita en städfirma.

 

Nycklar
I samband med avflyttningen ska du lämna igen samtliga nycklar till lägenheten. Du lämnar även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till postbox, motorvärmare, förråd, tvättstuga och port. Nycklarna lämnas till fastighetsskötaren i samband med besiktningen. Om inte nycklarna lämnas in i rätt tid eller om du tappat en nyckel blir du skyldig att betala kostnaden för att byta lås.

 

Flyttanmälan
I samband med din flytt ska du också göra en flyttanmälan. På skatteverket kan du läsa allt om hur du går till väga: www.skatteverket.se/flyttanmalan

Student

All uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningen ska vara oss tillhanda den 14e eller sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen. För de som har 10-månadershyra gäller två månaders uppsägningstid. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

Här hittar du uppsägningsblanketten