Jour

 

För brådskande ärenden (t ex större vattenläckor) som dyker upp utanför normal arbetstid, kontakta vår jour:

NVS, tel 0911-137 01

 

Vid konstaterad störning av trygghets-/störningsjour, NVS, debiteras lägenhetsinnehavaren utryckningskostnad samt administrativ avgift.