Andrahandsuthyrning

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan du hyra ut din lägenhet i andra hand.

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt godkännande skriftligen. Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande riskerar du att bli uppsagd.

Ladda ner ansökan om tillstånd att hyra ut i andra hand här »

Underskriven ansökan ska sedan kompletteras med en kopia på det upprättade andrahandskontraktet.

Andrahandskontrakt kan du ladda ner via hyresgästföreningen.se.


Viktigt att tänka på vid andrahandsuthyrning:
Det är du som har ansvaret för bostaden även om du hyr ut i andrahand, då du i god tro lämnar över nycklarna till en annan person.

Se till att få hyran betald av andrahandshyresgästen till dig och att du sedan själv betalar in hyran.

Skriv ett kontrakt med andrahandshyresgästen och fyll i allt som finns i bostaden.

Du måste själv ha hemförsäkring under tiden du hyr ut bostaden och även den som hyr i andrahand skall ha en hemförsäkring.

Vid vistelse utomlands under uthyrningstiden skall fullmakt fyllas i för en person som kan företräda lägenhetsinnehavaren i alla frågor avseende lägenheten.

 

Student

Särskilda kriterier för andrahandsuthyrning av studentbostad:

  • Giltiga skäl för andrahandsuthyrning är studier på annan ort, praktik på annan ort, godkänt studieuppehåll samt att provbo som sambos. Om anledningen till uthyrning beror på arbete eller studier på annan ort skall intyg som styrker detta bifogas med ansökan.
  • Andrahandsuthyrningen ska vara minst fyra månader om den sträcker sig över månaderna juni och juli och max sex månader. I undantagsfall kan vi bevilja längre än sex månader.
  • Andrahandshyresgästen måste vara student vid Luleå Tekniska Universitet och styrka detta med antagningsbesked alt. studieintyg.
  • Ladda ner ansökan om tillstånd att hyra ut i andra hand här »
  • Kopia av ett kontrakt mellan lägenhetsinnehavaren och andrahandshyresgästen skall bifogas med ansökan.
  • Hyresavtal för andrahandsuthyrning kan du ladda ner via hyresgästföreningen.se

 

Ansökan skickas till:
Lindbäcks Porsön AB, Box 753, 941 28 Piteå alt. skickas via e-post kundtjanst@lindbacks.se