Allmänna utrymmen

Alla hyresgäster ansvarar tillsammans för de lokaler och utrymmen som finns i bostadsområdet. Därför är det bra med gemensamma regler:

Rökning
Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, det vill säga trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare, cykelrum osv.


Trapphus
Förvara inte saker i trapphuset. Tänk på brandfaran och att du genom att placera saker där hindrar utrymningsvägarna vid en eventuell brand i din bostad. När det händer olyckor eller om någon blir sjuk måste utryckningspersonal och ambulanspersonal snabbt komma fram.

För att undvika att obehöriga vistas i trapphusen så tänk på att inte ställa upp portar och dörrar. Stängda och låsta dörrar minskar risken för stöld och skadegörelse.


Cykelparkering
Placera inte din cykel framför entrén. Den skall hållas fri så att utryckningsfordon och räddningspersonal kommer fram. Tänk på att det är många som bor i ditt hus.


Tvättstugor
Tvättstugan är en viktig plats för alla. Försök därför att hålla rent och snyggt där. Anmäl omgående till fastighetsskötaren om något inte fungerar, respektera de tider som är bokade av andra, och använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna.

  • Torka av golv, maskiner och bänkar när du är klar.
  • Följ de skötselanvisningar som gäller för maskiner, tumlare och annan utrustning.
  • Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel. En vanlig anledning till att maskiner inte fungerar är att en bh-bygel har lossnat och fastnat i tvättmaskinen.

 

Några regler för dig med husdjur
Ett husdjur kan vara en kär familjemedlem. Men en del personer är allergiska mot husdjur, eller till och med rädda för dem. Detta måste du som djurägare ta hänsyn till.

  • Släpp inte ut djur utan tillsyn.
  • Håll alltid hundar kopplade inom bostadsområdet.
  • Se till att hundar och katter inte förorenar på området, speciellt inte i närheten av barnens lekplatser.
  • Husdjur är ej tillåtna i möblerade lägenheter.

 

Bastu
Du bokar bastun på bokningslista uppsatt i anslutning till bastun. Användaren städar bastun efter varje användningstillfälle. För allas trivsel, kom ihåg att lämna bastun i samma skick som du själv vill finna den.


Städning
Städning i trapphus utförs av städfirma.


Samlingslokal Älgen, Traktorn 8, Välten
Du bokar samlingslokalen på kontoret, tel 0911-23 10 10. Nyckel utlämnas och kostnaden läggs på din kommande avi. Lokalen städas av den som hyrt lokalen efter varje användningstillfälle. Kom ihåg att lämna lokalen i samma skick som du själv vill finna den. Besiktning görs efter varje användningstillfälle.

Student

Rökning
Det är inte tillåtet att röka i boendet eller i de gemensamma utrymmena, inte heller i trapphus eller korridorer.