Fullmakt nyckelutlämning

Nu har du som ny hyresgäst möjlighet att hämta ut dina nycklar tidigare än kontraktdatum om tidigare hyresgäst redan flyttat ut.

 

Både avflyttande hyresgäst och ny hyresgäst måste fylla i en fullmakt för tidigare överlämning av nycklar till en ny hyresgäst och den hittar ni här >> Fullmakt för tidigare nyckelutlämning

Observera att tidigare nyckelutlämning endast kan ske som högst en halv månad innan ordinarie tillträdesdatum!

Vid ordinarie tillträdesdag den 1:a i månaden kan nyckelutlämning ske tidigast 15:e-31:a månaden innan.

Vid ordinarie tillträdesdag 15:e i månaden kan nyckelutlämning ske tidigast 1:a-14:e samma månad.

 

Utflyttande hyresgäst observera nedanstående!

  • Du som fullmaktsgivare skall vara medveten om att det är du som ansvarar för eventuella kostnader som kan uppstå under tiden fram till ordinarie utflyttningsdag och det är din hemförsäkring som gäller.
  • Det är upp till dig och den nya hyresgästen att göra upp hyran mellan varandra.
  • Det är på ditt ansvar att kompletta nycklar kommer in i tid till Studentbostadsservice och då ska lägenheten vara besiktad.
  • Fullmakten ska vara Studentbostadsservice till handa senast dagen innan nycklarna får kvitteras ut. Mailas den till info@studentbostadsservice.se ska den skickas från den avflyttande hyresgästens mailadress.
  • Fullmakten ska vara komplett ifylld vid inlämning.

 

Ny hyresgäst observera nedanstående!

  • Boka tid hos Studentbostadsservice för nyckelutlämning, tel.0920-49 25 78.
  • Ha med giltig legitimation vid uthämtning av nycklar samt en kopia på underskrivet hyresavtal.
  • Infaller fullmaktsdatum under helgdag, hämtas nycklarna nästkommande vardag efter kl.13.00.