Förändrade telefon- och besökstid 26-27 januari 2017

På grund av personalutbildning håller kontoret stängt hela torsdag och fram till lunch fredag.
Vi akuta felanmälningar ringer ni er fastighetsskötare.